Đăng ký tham gia Speedup với BSSC

  Thông tin cá nhân
 • Thông tin dự án
 • Tài liệu đính kèm
 • Dự án tham gia chương trình SpeedUp do Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ được xét duyệt vòng sơ loại khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ sau:

  1. Bảng thuyết minh Dự án Khởi nghiệp ĐMST
  2. Bài trình bày trước Hội đồng xét duyệt - Pitching Deck
  3. Kế hoạch kinh doanh
  4. Tài liệu minh chứng về hoạt động của dự án - nếu có (Ví dụ: Giấy đăng ký kinh doanh, Đăng ký sở hữu trí tuệ,...)
  5. Tài liệu minh chứng về các khoản đầu tư dự án nhận được - nếu có (Ví dụ: Cam kết đầu tư, Cam kết góp vốn,...)

  Hồ sơ mẫu vui lòng tải tại đây: https://goo.gl/zp7dX3
  Nếu các file đính kèm có dung lượng lớn, không thể tải lên được, dự án có thể chia sẻ đường dẫn đính kèm tài liệu trực tuyến.

 •  

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam