Các câu hỏi

Câu hỏi
Ai là CEO ?
Những nhà sáng lập nào code hầu hết trang web/ứng dụng ?
Ai đã lên ý tưởng và nói với những người khác ?
Nếu bạn thuê được vài nhà phát triển, ai trong số những nhà sáng lập sẽ quản lý họ ?
Người sáng lập nào đang làm việc bán thời gian và sẽ tham gia toàn thời gian khi bạn nhận được tài trợ ?
Nếu nhà sáng lập này rời khỏi, thì sẽ ảnh hưởng đến cơ hội huy động nguồn vốn
Nếu nhà sáng lập này rời khỏi, lịch trình phát triển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nếu nhà sáng lập này rời khỏi, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình khởi động và thu hút ban đầu
Nếu nhà sáng lập này rời khỏi, nó có thể ngăn cản chúng tôi tạo ra doanh thu một cách nhanh chóng
Ai là người viết các bài blog và bài tiếp thị trên website ?
Ai là người phát triển hầu hết tính năng ?
Ai là người thực hiện báo cáo dự đoán ngân sách và đưa ra các giả thuyết ?
Cho tới nay, ai là người trả tiền cho chi phí kinh doanh cơ bản như in danh thiếp, web hosting ?
Ai là người tìm kiếm nhà đầu tư ?
Ai đã thực hiện việc kết nối các ngành mục tiêu của bạn, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng, nhà báo và những người có ảnh hưởng?

Mức cổ phần đề nghị: